Sportovní třídy

Informace o SCM ZŠ Antonína Čermáka

Vážení rodiče,


dovolujeme si Vás oslovit v rámci pokračování projektu tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy na ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, Antonína Čermáka 6.

Na naší základní škole připravujeme ve školním roce 2012/2013 otevření další 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Současně s tím můžete již na I. stupni ZŠ využít nabídky hodin všestranné pohybové předpřípravy dětí (míčové hry, pohybové hry, atletika, aerobic,…), v rámci školní TV a kroužků navazujících na výuku. Naším společným cílem je přispět ke zlepšení podmínek rozvoje sportu v rámci Městské části Prahy 6 a jeho okolí. Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pro rodiče a děti, kteří mají zájem nahlédnout blíže do tohoto příjemného prostředí, budou vítáni pedagogy této školy a trenéry FK Dukla Praha v průběhu měsíce dubna (datum upřesníme).


Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pro rodiče a děti, kteří mají zájem nahlédnout blíže do tohoto příjemného prostředí, budou vítáni pedagogy této školy a trenéry FK Dukla Praha v průběhu měsíce dubna (datum upřesníme).

Kontakty

koordinátor sportovních tříd Mgr. Jaroslav Žipaj
tel: 776 321 780
jzippi@centrum.cz
vedoucí úseku mládeže Petr Fišar
tel: 737 941 803
fisar@fkdukla.cz

Projekt vznikl z nově se tvořící spolupráce mezi fotbalovým klubem FK Dukla Praha, Armádním sportovním centrem Dukla Praha a ZŠ a MŠ Antonína Čermáka.

Proč?

 • protože sport a pohybové aktivity zlepšují zdatnost, odolnost a zdraví dítěte
 • protože sport a pohybové aktivity slouží velice dobře jako prevence negativních vlivů (drogy, alkohol, násilí)
 • protože sport napomáhá utvářet zdravé postoje a hodnoty té nejmladší skupiny dětí
 • protože podporou při „probuzení“, odhalení a rozvoji pohybového talentu se otevírají další možnosti na cestě profesionálního sportovce nového typu, takovému, jenž přirozeně touží po možnostech komplexního vzdělávání
 • protože přivádí dítě k jeho pohybové přirozenosti a vede k otevřenějšímu vnímání vlastního těla a to je jakýmsi startérem k touze po možnostech celkového vzdělání v širších souvislostech a spojitostech
 • protože správné návyky ze sportu napomáhají k rozvoji vnitřní motivace, k trpělivosti tolik nutné k úspěšnému studiu a k férovému chování a jednání jedince ve společnosti
 • protože pohybová, přirozeně stimulující aktivita podporuje dítě v postupném osamostatňování, v odvaze v jednání a k tvoření (svobodnému hraní s vlastní nesvázanou představivostí, fantazií)

Co?

 • podpora rozvoje sportu a fotbalu na Praze 6 ve spolupráci s FK Dukla Praha
 • garance kvalitních a kvalifikovaných učitelů TV a zároveň trenérů, vedená snahou o zkvalitnění pedagogické práce a sportovní přípravy mládeže formou systémové práce zaměřené na zdravý sportovní růst mladého fotbalisty (sportovce, sportovkyně)
 • systémově propracovaná a metodicky provázaná koncepce mezi náplní vzdělávacího programu tělesné výchovy na ZŠ a MŠ Antonína Čermáka a náplní sportovní přípravy mládeže ve fotbalovém oddílu FK Dukla Praha a spolupracujících oddílů, jež dávají možnosti prvních pohybových krůčků v rámci většího kolektivu dětí (SK Aritma Praha, TJ Sokol Troja, Sokol Bílá Hora, SK Střešovice 1911, AFK Libčice,….)
 • aktivní a systematické působení na výchovu dítěte v co nejužší spolupráci (rodina – škola – fotbalový klub)
 • soustředění a pobyty v přírodě v rámci školy s fotbalovým klubem
 • společné výlety za poznáním pro všechny (děti, rodiče, učitele, trenéry) do sportovních akademií v zahraničí
 • studijní místnost určená na psaní domácích úkolů ve volném čase před tréninkem
 • činnost školní družiny je přímo napojena na tréninkové jednotky fotbalového klubu, takže rodiče budou moci své dítě vyzvednout až po skončení tréninku (odpadla by tak pro rodiče mnohdy komplikovaná organizace vyzvedávání dítěte ze školy a přejíždění na trénink, atp.)

Jak?

 • seskupením mladých sportovců a sportovkyň převážně z Prahy 6, v jednotlivých ročnících do jedné ZŠ bez omezení možnosti vzdělávání v oborech a předmětech nabízených učebním plánem základní školy
 • zlepšením nabídky pestrosti pohybové aktivity v tělesné výchově pod kvalitním odborným vedením v rámci I. Stupně ZŠ pro pohybově talentovanou mládež
 • docházením trenérů do hodin TV jako externích asistentů pro školní sport
 • setkáváním dětí, rodičů, učitelů, trenérů v rámci nejrůznějších sportovně – společenských akcí (např. besedy s profesionálními hráči FK Dukla Praha, se zajímavými lidmi z oblasti sportu a zdravého životního stylu o jejich prožitcích a zážitcích na cestě k vrcholovému sportovci – p. Josef Masopust, Günter Bittengel, Tomáš Kříž, Jan Berger, Tomáš Dvořák, Jan Železný, …)
 • formou výuky, která je radostná, hravá a zdravá – uličnicky dravá s akcentem na přirozenou individualitu mladého člověka (sportovce)
 • koedukované (smíšené) sportovní třídy – se zaměřením na všestrannou pohybovou aktivitu, s následnou specializací na fotbal, atletiku, aerobic či jiné odvětví sportu pod záštitou klubu Dukla Praha
 • nabídkou přivítání dětí v mateřské školičce, při této ZŠ, pro plynulý a přirozený přechod k zápisu do 1. třídy s následnou možností hravého fotbalování v FK Dukla Praha, či jiného sportování v rámci ASC Dukla Praha (např. atletika, házená, cyklistika, aerobic, …)

Kde?

 • na rodinné nově zrekonstruované ZŠ a MŠ Antonína Čermáka a nově zbudovaných sportovištích v její blízkosti, jež jsou k dispozici škole a fotbalovému klubu Dukla Praha
 • ve dvou pěkných školních tělocvičnách s výborným materiálně-technickým vybavením, se speciálními pomůckami na rozvoj pohybových schopností a technických dovedností od FK Dukla Praha
 • na hřišti s umělou trávou a atletickým oválem s tartanovým povrchem v areálu ZŠ
 • v multifunkčním sportovním areálu Dukly Praha na Julisce, který je v blízkosti této ZŠ

Kdy?

 • již od nového školního roku 2012/2013

S kým?

 • právě s Vámi a Vašimi dětmi, pokud chcete otevřít dveře školy a být aktivně účastni vzniku něčeho nového
 • s týmem příjemných pedagogů ZŠ a MŠ Antonína Čermáka
 • s týmem profesionálních trenérů FK Dukla Praha a trenérů spolupracujících oddílů z Prahy 6 a okolí
 • s týmem pedagogů a trenérů satelitního partnerského klubu FK Dukla Jižní Město a ZŠ Květnového vítězství 1554, kde již tyto sportovní třídy s rozšířenou tělesnou výchovou mají určitou formu, jež má být propojena s dlouholetou tradicí kvalitní práce s mládeží v oblastech sportu v zahraničí uznávaného klubu Dukla Praha