Zásady zpracování osobních údajů

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.Zaškrtnutím pole (checkboxu) o Souhlasu se zpracováním osobních údajů:

nebo provedením nákupu

udělujete společnosti FK DUKLA Praha a.s. se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 16000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12228, IČO: 277 96 388 (dále jen „správce“), SOUHLAS se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

1.2.Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání našich produktů a služeb.

1.3.Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů k níže uvedeným účelům je možné jen na základě dobrovolného poskytnutí z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

1.4.Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv odvolat emailem na adrese kopnitonabranu@fkdukla.cz nebo prostřednictvím odkazu pro odhlášení v patičce každého obchodního sdělení (newsletteru) nebo telefonicky na tel. čísle: +420 220 514 312

2. ÚČEL DOKUMENTU

2.1.Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

2.2.Tyto Zásady ochrany osobních údajů souhrnně informují o tom, jak správce získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje zákazníků, a to v souvislosti s užíváním internetových stránek www.fkdukla.cz, souvisejícího internetového obchodu fanshop.fkdukla.cz a nákupu vstupenek a permanentek prostřednictvím ticketingového systému smsticket.cz zákazníky.

2.3.Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách správce www.fkdukla.cz. O podstatných změnách budeme zákazníky informovat prostřednictvím emailu před datem jejich účinnosti.

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

3.1.Správcem Vašich osobních údajů je společnost FK DUKLA Praha a.s. se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 16000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12228, IČO: 277 96 388.

3.2.Kontaktní údaje správce jsou následující: kopnitonabranu@fkdukla.cz nebo telefonicky na tel. čísle: +420 220 514 312

3.3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.Správce zpracovává pouze osobní údaje, které jsou poskytnuty v souvislosti s využíváním jeho služeb, zejména v souvislosti s registrací k newsletteru, nákupem vstupenek, permanentek nebo suvenýrů s tématikou klubu v eshopu nebo fanshopu.

4.2.Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví,
 • Kontaktní údaje: email, telefonní číslo, adresa bydliště,
 • Segmentační údaje: zákaznické skupiny,
 • Údaje o využívání produktů a služeb správce: nákup vstupenek, permanentek, suvenýrů, hodnocení služeb na stadionu,
 • Preference odběru newsletterů: výčet aktuálně odebíraných typů kampaní, oslovení jménem a příjmením v 5. pádě,
 • Informace z internetového prohlížeče, který využíváte,
 • Legislativní náležitosti: zdroj, datum a čas souhlasu se zpracováním osobních údajů, zdroj, datum a čas souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, zdroj datum a čas nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, evidence požadavků subjektu údajů.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlasdaný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.Účelem zpracování a evidence Vašich osobních údajů je:

 • plánování marketingové strategie a realizace marketingových aktivit správce,
 • sledování spokojenosti se službami na stadionu,
 • zasílání obchodních sdělení správcem,
 • příprava pro budoucí program odměn.

6.2.S nabídkou produktů a služeb může správce své zákazníky oslovit prostřednictvím emailu, případně sms.

6.3.Ze strany správce dochází k automatickému profilování zákazníků do zákaznických skupin. K jinému automatickému profilování ani individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení nedochází.

6.4.Internetové stránky správce www.fkdukla.cz používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací o tom, jak je využíváme, naleznete na stránkách společnosti Google.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání Vašeho souhlasu, který byl udělen do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů dle bodu 9.3 tohoto dokumentu.

8. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, kterými mohou být:

 • subjekty zajišťující zprostředkování prodeje vstupenek a permanentek, v době udělení souhlasu se jedná o společnosti:
 • smsticket s.r.o., se sídlem Štefánikova 836/1, Veveří, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72264, IČO: 292 98 814
 • subjekty zajišťující zprostředkování prodeje suvenýrů, v době udělení souhlasu se jedná o společnosti:
 • FK DUKLA FANS s.r.o., se sídlem Helénská 1799/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219948, IČO 025 04 707
 • subjekty zajišťující marketingové služby pro správce včetně provozu CRM systému, v době udělení souhlasu se jedná o společnosti:
 • Yum Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 229150, IČO: 032 39 292 (dodavatel CRM)
 • VIRTII DIGITAL s.r.o., se sídlem na adrese Poznaňská 445/13, Bohnice, 181 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228566, IČO: 032 01 996 (subdodavatel CRM)
 • subjekty zajišťující správu webových stránek správce, v době udělení souhlasu se jedná o společnosti:
 • eSports.cz, s.r.o., se sídlem na adrese Plzeň, Jeřabinová 836/30, okres Plzeň-město, PSČ 32600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14094, IČO: 263 40 933

8.2.Za určitých podmínek je správce též povinnen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

8.3.Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

9.1.Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

 • požádatsprávceo přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,
 • požádat správce o kopii těchto osobních údajů,
 • požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,
 • požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
 • požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

9.2.Pokud mělo být zpracováním osobních údajů porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Rádi se však ještě předtím budeme zabývat každým vaším podnětem, abychom došli ke smírčímu řešení.

9.3.Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: kopnitonabranu@fkdukla.cz nebo prostřednictvím odkazu pro odhlášení v patičce každého obchodního sdělenÍ

10. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

10.1.Správce a jeho zpracovatelé chrání poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce a jeho zpracovatelé pravidelně kontrolují, zda systémy neobsahují slabá místa a nebyly vystaveny hackerským útokům.

10.2.Správce a jeho zpracovatelé používají taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Přístup k osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji.


V Praze dne 22.5.2018

FK DUKLA Praha a.s.