clanek-1
  • Klub

  • 06.01.2023

Změna ve vedení Dukly Praha

K personálním změnám došlo na postu výkonného ředitele a také na postu organizačního manažera s širší působností.

K 31.lednu 2023 opouští funkci výkonného ředitele Dukly Praha David Šrámek. Reagoval na zajímavou nabídku Slavie Praha, kde nastoupí do managementu klubu z Vršovic od 1.února. Jeho nástupcem představenstvo společnosti FK Dukla Praha a.s. jmenovalo Tomáše Mejzra, který v Dukle působí od roku 2021 a osvědčil se ve funkci organizačního manažera s širší působností. Pracovní náplň spolu s pozicí organizačního manažera převezme po Tomáši Mejzrovi bývalý hráč Dukly Jan Pázler. Všem třem výše jmenovaným přejeme, aby se jim práce i na nových postech dařila a byli v ní úspěšní tak jako doposud.

„Odchodu Davida Šrámka z pozice výkonného ředitele velmi lituji. Mohu jeho práci porovnávat s prací jeho dvou předchůdců a i když každý z nich měl některé své silné stránky, David je celkově oba jednoznačně převyšoval," hodnotí předseda představenstva Ing. Bohumil Paukner„David Šrámek pracoval v FK Dukla Praha, a.s. od 1.7.2014. Začínal na pozici asistenta ekonomického úseku, ale plnil i další úkoly v oblasti administrativní, organizačního zajištění fotbalových zápasů a jiné, tak, jak to vyžadovaly momentální potřeby fotbalového klubu. Především jeho organizační schopnosti vedly vedení klubu k nabídce, aby se od 1.2.2016 začal jako organizační manažer věnovat mimořádně zodpovědným a z hlediska klubu klíčovým činnostem (administrace přestupových a evidenčních portálů AiP Safe, TMS, IS FAČR, příprava licenčního řízení, archivace smluvní dokumentace, příprava podkladů pro výroční zprávu, správa pokladního systému, ticketing a organizace bezpečnostní a pořadatelské služby včetně zajištění provozuschopnosti stadionu při domácích zápasech a na to vše navazující technické a administrativní činnosti), přičemž i nadále působil na úseku ekonomickém jako asistent. Osvědčil se zde stejně jako na své předchozí funkci. Od 1.2.2019 byl jmenován marketingovým manažerem a i zde vnesl na tento stěžejní úsek klubu nové impulsy a velmi pečlivě a svědomitě přistupoval k nové náplni práce, která spočívala především v řízení oddělení marketingu, plnění marketingového plánu, přípravě a tvorbě marketingově obchodních smluv a kontrole jejich plnění. Přitom se nadále významně podílel na organizaci domácích zápasů. Během svého působení v Dukle Praha, bez ohledu na kterém úseku působil, projevoval vždy iniciativní přístup k práci, svědomitost při plnění zadaných úkolů, zodpovědnost a také velkou míru samostatnosti. Velmi kladně hodnotím rovněž jeho důslednost, s níž přistupoval zejména k úkolům dlouhodobějšího charakteru, které vyžadují soustředění. V konfliktních situacích jednal věcně a racionálně, vždy přistupoval k řešení problémů konstruktivně. Velmi kladně hodnotím jeho cílevědomost. Prioritou je pro něj vždy pozitivní výsledek, nikoli jeho vlastní sebeprezentace. Materiály, které osobně zpracovával pro představenstvo či dozorčí radu společnosti, se vyznačovaly precizností, při jejich přípravě nikdy nepřistupoval k problému povrchně, ale naopak šel do hloubky a je schopen vidět problematiku v širších souvislostech a nacházet optimální řešení, efektivně pracovat pod časovým tlakem, aniž by podléhal nervozitě a také bez ohledu na svoje osobní volno. Čas věnovaný práci plně podřizuje snaze o úspěšné řešení problému, prioritou je pro něj opět výsledný efekt. Toto byly důvody, proč mu bylo nabídnuto místo výkonného ředitele Dukly, když se v létě 2020 uvolnilo. A i v této náročné funkci se osvědčil. A také zviditelnil, což vyústilo v nabídku ze strany Slavie Praha. Během posledních dvou let je to už třetí pracovník Dukly, který z ní (přímo či nepřímo) zamířil do pražských „S“. Škoda že neprojevují obdobný zájem o naše hráče..."

Zkušenost s Davidem Šrámkem, který začínal v Dukle „od píky“, z nižších pozic, a osvojil si během těch let detailně různorodou problematiku klubu, nás nakonec vedla i k tomu, abychom nehledali nástupce zvenčí, ale pokusili se vybrat někoho z domácích zdrojů. To, v jakých podmínkách fotbalová Dukla funguje, je ve srovnání s ostatními profesionálními kluby dosti atypické a je málo času na zapracování kohokoli, kdo by se s jejím chodem teprve začal seznamovat. Z toho důvodu padla volba na Tomáše Mejzra, který sice neměl možnost získávat zkušenosti v klubu tak dlouho jako David Šrámek, ale jeho osobnostní vlastnosti skýtají předpoklad, že náročnou práci zvládne. Stejně tak pohlížíme i na našeho bývalého hráče Jana Pázlera, který se posune na místo T. Mejzra. Oběma bych chtěl popřát pevnou vůli a hodně štěstí a úspěchů v jejich nových rolích. A Davidu Šrámkovi děkuji za odvedenou práci a přeji mu, aby byl ve svém novém působišti ve Slavii Praha úspěšný a spokojený,“ dodává předseda představenstva Ing. Bohumil Paukner.