clanek-1
  • Fanoušci

  • 22.12.2020

Rodiče a fanoušci podporují mládež Dukly

Kalendářní rok 2020 byl prvním uceleným obdobím fungování spolku Rodina DUKLA ži(v)je, z.s., jenž spravuje dary na podporu činnosti mládeže FK Dukla Praha.

Pozvání k online rozhovoru přijalo všech 5 zakládajících členů:

Petr Popovič - šéftrenér přípravek

Pavel Sedláček - trenér U16 a koordinátor zahraničních vztahů

Lenka Klečková - klubová účetní

Maruška Havlasová - koordinátorka školičky a akcí mládeže

Martin Babača - trenér U15 , předseda spolku Rodina DUKLA ži(v)je,z.s.

Přáli jste si mít slovo jako první, tak směle do toho...
Je to tak, během příprav na rozhovor jsme se shodli, že ti naše hlavní poselství vnutíme pro jistotu hned úvodem, aby nezapadlo (smích).

Jaké tedy je?
Výraz díků a úcty. Spravování uložených peněz vnímáme s velkou odpovědností a pokorou. Každý jeden příspěvek je vlastně takovou pozitivní zpětnou vazbou na to, jak děti vychováváme a vzděláváme, a to je nesmírně motivující a povzbuzující.

Mohli byste blíže popsat předmět Vaší činnosti?
Jsme vlastně takovou servisní organizací mládežnického oddělení Dukly. Na svém účtu shromažďujeme dary rodičů a fanoušků, které po poradě s G. Bittengelem a P. Fišarem investujeme do “provozu” mládeže tak, jak se smluvně s donátory dohodneme.

Dobře. Co všechno musím krok po kroku udělat, abych svým darem Duklu podpořil?
Možnosti jsou v zásadě dvě. Potenciální přispěvatel si buď najde kontaktní údaje na předsedu spolku přímo na webu Dukly v oddělení mládež (ZDE), nebo osloví trenéra své kategorie, který kontaktní údaj předsedovi našeho spolku předá. Martin (Babača) potom jednotlivým osobám telefonuje a vysvětlí během rozhovoru vše podstatné. Variantou je pochopitelně také osobní schůzka.

Jakožto donátor se stávám přidruženým členem spolku. Znamená to pro mě povinnost chodit na schůze nebo se angažovat jiným způsobem?
Určitě ne. Nutnou administrativu jsme omezili na darovací smlouvu a členskou přihlášku. Poté jsme k dispozici na telefonu, e-mailu či v rámci osobní konzultace. Prostě tak, jak si donátor přeje.

Na webových stránkách uvádíte deset oblastí, do nichž mohou podporovatelé své peníze “investovat”. Do jaké sféry pomoc nejčastěji cílí?
Nejčastěji je nám dáno volné dispoziční právo. Nejméně palčivou oblastí jsou paradoxně pomůcky. V této kategorii rozpočtu má klub aktuálně dostatek prostředků. Stejně tak ustoupil do pozadí sociální program pro hráče. Doba, kdy děti neměly na kopačky nebo na autobus, je pryč.

Kde nás tedy aktuálně nejvíce tlačí bota?
Jednoznačně v oblasti personální. Rádi bychom pro děti zajistili větší počet externích spolupracovníků z řad lékařů, fyzioterapeutů a dalších trenérů specialistů. Dále rozjíždíme dlouhodobý program vzdělávání pro trenéry. Přejeme si, aby si trenéři kontinuálně zvyšovali kvalifikaci a my je s pomocí darů mohli na cestě růstu podpořit. Prvním partnerem tohoto “novátorského” účelu se stal např. fanouškovský Dukla KLUB. Závěrem nelze nezmínit oblast energií, pronájmu sportovišť a dopravného. Jde nesporně o rozpočtově nejobjemnější položky. Státní dotace pro mládež vykazují bohužel snižující tendenci, a navíc na zmíněné položky v podstatě vůbec nemyslí, což nám roční platby ve výši cca 750 000,- za energie, cca 600 000,- za tréninkové a zápasové plochy nebo zhruba 500 000,- za autobusy a vlaky výrazně komplikuje. Nebýt kontinuální podpory pana majitele, nemohli bychom standardní provoz zajistit.

Je stanovena minimální výše příspěvku?
Není. Nicméně v tom nejpozitivnějším slova smyslu žasneme nad tím, co si donátoři představují pod pojmem symbolická podpora. Než jsme začali, považovali jsme v klubovém rozsahu za symbolickou částku např. 500 Kč. Když potom při telefonátu zjistíme, že výše “symbolické” podpory má pro někoho rozsah pěticiferné částky, padne nám brada...

Skrývá se v donátorství také nějaké úskalí?
Úskalí vyloženě ne, jen dle etických principů našeho fungování musí všichni donátoři vyjádřit souhlas, že jejich dar nemůže být určen konkrétnímu týmu (věkové kategorii), a že si na základě příspěvku nijak nenárokují zvýhodnění svého dítěte. 

Seznam přispěvatelů v roce 2020

Gating Services a.s.
Boint Services a.s.
MZ trade
TJ Ruzyně
DODD Jitka
manželé Onderišinovi
Petr Vondra
Dukla klub
Dukla klub
MZ trade