PORTRÉTY Z JULISKYDavid Bezdička
    FANSHOP

Termíny, ceny, platební podmínky

TERMÍNY A ROČNÍKY

Pobytové kempy - Chotýšany
I. turnus: 30.-5.7.2019 Ročníky: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
II. turnus: 7.-12.7.2019 Ročníky: 2005, 2006, 2007, 2008

III. turnus: 14.-19.7.2019    
Ročníky: 2007, 2008, 2009, 2010
Polovina kapacity turnusu je vyhrazena pro děvčata ročníků:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
IV. turnus: 21.-26.7.2019 Ročníky: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
20 míst pro děvčata:
2009, 2010, 2011, 2012
Příměstské kempy - Ruzyně
V. turnus: 5.-9.8.2019 Ročníky: 2007, 2008, 2009, 2010
VI. turnus 12.-16.8.2019 Ročníky: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení či sloučení termínu v případě nízkého počtu zájemců.

CENA

Pobytový kemp – Chotýšany 6300 Kč
Příměstský kemp – Ruzyně 3700 Kč
Pobytový kemp - Chotýšany     
(cena pro dívky na III. a IV. turnusu) 
5800 Kč
Sleva pro druhého a dalšího sourozence je 500Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY A ÚDAJE

Níže uvedené termíny jsou dny, kdy musí být platba připsána na účtu organizátora.
Pobytové kempy - Chotýšany
Záloha 3000Kč nutno uhradit do 14 - ti dnů od vyplnění přihlášky
Doplatek nutno uhradit do 30.4.2019
Příměstské kempy - Ruzyně
Záloha 2000Kč nutno uhradit do 14 - ti dnů od vyplnění přihlášky
Doplatek nutno uhradit do 10.6.2019
Platební údaje
Číslo účtu 2501151113/2010 
Variabilní symbol rodné číslo hráče/hráčky
Pokud chcete využít příspěvku od zaměstnavatele, kontaktujte, prosím, koordinátorku Duklakempů.

STORNO PODMÍNKY

.

1. Zrušení přihlášení na Duklakemp lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy zadané při registraci, na e-mailovou adresu koordinátorky Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz). Pro zrušení přihlášení je nezbytné potvrzení e-mailu ze strany koordinátorky Duklakempů. Za den zrušení přihlášení na Duklakemp se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno koordinátorce Duklakempů.

2. Dojde-li ke zrušení účasti na Duklakempu  období:
mezi termínem pro doplatek a 30 dní před kempem, činí stornopoplatek 1.000 Kč pro pobytové kempy a 700Kč pro příměstské kempy.
30 dnů (včetně) a méně před zahájením Duklakempu činí stornopoplatek ve výši 1.500Kč pro pobytové kempy a 900Kč pro příměstské kempy.
20 dnů (včetně) a méně před zahájením Duklakempu činí stornopoplatek ve výši 2.000Kč pro pobytové kempy a 1.200Kč pro příměstské kempy.
10 dnů (včetně) a méně před zahájením Duklakempu činí stornopoplatek ve výši 2.500Kč pro pobytové kempy a 1.500Kč pro příměstské kempy.

I. turnus 2. turnus 3. turnus 4. turnus 5. turnus 6. turnus
30 dnů  30.5.2019 7.6.2019 14.6.2019 21.6.2019 5.7.2019 12.7.2019
20 dnů 10.6.2019 17.6.2019 24.6.2019 1.7.2019 15.7.2019 22.7.2019
10 dnů 20.6.2019 27.6.2019 4.7.2019 11.7.2019 25.7.2019 2.8.2019

3. Zrušení či přerušení účasti ze zdravotních důvodů: 
   - Ve všech případech je nutné onemocnění či zranění doložit lékařským potvrzením (zprávou). 
   - V případě nemoci či zranění (vzniklé v době 30 dní a méně před začátkem turnusu), znemožňující účast dítěte na Duklakempu, je účtován storno poplatek 800Kč a je Vám předán balíček objednaného oblečení. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit prostřednictvím emailové komunikace nejpozději do 3 dnů od vzniku. 

  - V případě individuálního onemocnění či zranění, v rámci Duklakempu, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se vrací poměrná část zaplacené ceny.  
  - V případě příměstského Duklakempu musí být omluvy na jednotlivé dny hlášeny koordinátorce Duklakempů a to písemnou formou (e-mail nebo SMS), bez tohoto nelze požadovat navrácení poměrné částky.

Výpočet poměrné části Fixní částka Denní částka
Pobytový kemp 2100 Kč 700 Kč
Příměstský kemp 1200 Kč 500 Kč

4. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na Duklakempu, bez zavinění na straně organizátorů Duklakempů, nevzniká organizátorům Duklakempů povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.  

5. Pokud se účastník nedostaví na začátek Duklakempu bez udání důvodu, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny Duklakempu. 

6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny Duklakempu (resp. její poměrné části), organizátoři Duklakempů ji vrátí převodem, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace prostřednictvím e-mailové komunikace koordinátorkou Duklakempů a následného udání čísla účtu pro vrácení dané částky). 

7. Nahradit účastníka jiným má právo pouze koordinátoka Duklakempů.

8. Pro účast je nutné dodržet platební termíny, viz předchozí odstavec Platební údaje a podmínky.

 

Fotogalerie


Partneři klubu