PORTRÉTY Z JULISKYPatrik Brandner
    FANSHOP

Termíny, ceny, platební podmínky

TERMÍNY A ROČNÍKY

Pobytové kempy - Chotýšany
I. turnus: 30.-5.7.2019 Ročníky: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
II. turnus: 7.-12.7.2019 Ročníky: 2005, 2006, 2007, 2008

III. turnus: 14.-19.7.2019    
Ročníky: 2007, 2008, 2009, 2010
Polovina kapacity turnusu je vyhrazena pro děvčata ročníků:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
IV. turnus: 21.-26.7.2019 Ročníky: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
20 míst pro děvčata:
2009, 2010, 2011, 2012
Příměstské kempy - Juliska
V. turnus: 30.7.-3.8.2018 Ročníky: 2006, 2007, 2008, 2009
VI. turnus 6.-10.8.2018 Ročníky: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

CENA

Pobytový kemp – Chotýšany 6300 Kč
Příměstský kemp – Juliska 3700 Kč
Pobytový kemp - Chotýšany     
(cena pro dívky na III. a VI. turnusu) 
5800 Kč
Sleva pro druhého a dalšího sourozence je 500Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY A ÚDAJE

Níže uvedené termíny jsou dny, kdy musí být platba připsána na účtu organizátora.
Pobytové kempy - Chotýšany
Záloha 3000Kč nutno uhradit do 14- ti dnů od vyplnění přihlášky
Doplatek nutno uhradit do 15.5.2018
Příměstské kempy - Juliska
Záloha 2000Kč nutno uhradit do 14- ti dnů od vyplnění přihlášky
Doplatek nutno uhradit do 10.6.2018
Platební údaje
Číslo účtu 2501151113/2010 
Variabilní symbol rodné číslo hráče/hráčky
Pokud chcete využít příspěvku od zaměstnavatele, kontaktujte, prosím, koordinátorku Duklakempů.

STORNO PODMÍNKY

1. Zrušení přihlášení na Duklakemp lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy zadané při registraci, na e-mailovou adresu koordinátorky Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz). Pro zrušení přihlášení je nezbytné potvrzení e-mailu ze strany koordinátorky Duklakempů. Za den zrušení přihlášení na Duklakemp se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno koordinátorce Duklakempů.

2. Dojde-li ke zrušení účasti na Duklakempu  období:
mezi termínem pro doplatek a 30 dni před kempem, činí stornopoplatek 1.500 Kč pro pobytové kempy a 700Kč pro příměstské kempy.
30 dnů (včetně) a méně před zahájením Duklakempu činí stornopoplatek ve výši 2.500Kč pro pobytové kempy a 1.200Kč pro příměstské kempy.
20 dnů (včetně) a méně před zahájením Duklakempu činí stornopoplatek ve výši 3.500Kč pro pobytové kempy a 1.500Kč pro příměstské kempy.
10 dnů (včetně) a méně před zahájením Duklakempu činí stornopoplatek ve výši 4.000Kč pro pobytové kempy a 2000Kč pro příměstské kempy.

I. turnus 2. turnus 3. turnus 4. turnus 5. turnus 6. turnus
30 dnů  1.6.2018 8.6.2018 15.6.2018 22.6.2018 30.6.2018 7.7.2018
20 dnů 11.6.2018 18.6.2018 25.6.2018 2.7.2018 10.7.2018 17.7.2018
10 dnů 21.6.2018 28.6.2018 5.7.2018 12.7.2018 20.7.2018 27.7.2018

3. Zrušení či přerušení účasti ze zdravotních důvodů: 
   - Ve všech případech je nutné onemocnění či zranění doložit lékařským potvrzením (zprávou). 
   - V případě nemoci či zranění (vzniklé v době 20 dní a méně před začátkem turnusu), znemožňující účast dítěte na Duklakempu, je účtován storno poplatek 800Kč a je Vám předán balíček objednaného oblečení. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit prostřednictvím emailové komunikace nejpozději do 3 dnů od vzniku v den zahájení kempu. 

  - V případě individuálního onemocnění či zranění, v rámci Duklakempu, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se vrací poměrná část zaplacené ceny.  
  - V případě příměstského Duklakempu musí být omluvy na jednotlivé dny hlášeny koordinátorce Duklakempů a to písemnou formou (e-mail nebo SMS), bez tohoto nelze požadovat navrácení poměrné částky.

Výpočet poměrné části Fixní částka Denní částka
Pobytový kemp 2100 Kč 700 Kč
Příměstský kemp 1200 Kč 500 Kč

4. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na Duklakempu, bez zavinění na straně organizátorů Duklakempů, nevzniká organizátorům Duklakempů povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.

5. V případě, že přihlášený zruší své přihlášení, ale doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu Duklakempu, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.

6. Pokud se účastník nedostaví na začátek Duklakempu bez udání důvodu, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny Duklakempu.

7. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny Duklakempu (resp. její poměrné části), organizátoři Duklakempů ji vrátí převodem, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace prostřednictvím e-mailové komunikace koordinátorkou Duklakempů a udání čísla účtu pro vrácení dané částky).

8. Pro účast je nutné dodržet platební termíny, viz předchozí odstavec Platební údaje a podmínky.

 

Fotogalerie


Partneři klubu