PORTRÉTY Z JULISKYJakub Výmola
    FANSHOP

Termíny, ceny, platební podmínky

TERMÍNY A ROČNÍKY

Pobytové kempy - Chotýšany
I. turnus: 5.-10.7. 2020 Ročníky: 2004, 2005, 2006, 2007
II. turnus: 12.-17.7 2020 Ročníky: 2006, 2007, 2008, 2009
20 míst pro děvčata: 2004, 2005, 2006, 2007

III. turnus: 19.-24.7. 2020      
Ročníky: 2008, 2009, 2010, 2011
Polovina kapacity turnusu je vyhrazena pro děvčata ročníků:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
IV. turnus: 26.-31.7. 2020 Ročníky: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Příměstské kempy - Ruzyně
V. turnus: 10.-14.8. 2020 Ročníky: 2008, 2009, 2010, 2011
VI. turnus 17.-21.8. 2020 Ročníky: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení či sloučení termínu v případě nízkého počtu zájemců.

CENA

Pobytový kemp – Chotýšany 6.300 Kč
Příměstský kemp – Ruzyně 3.700 Kč
Pobytový kemp - Chotýšany     
(cena pro dívky na II. a III. turnusu) 
5.800 Kč
Sleva pro druhého a dalšího sourozence je 500 Kč
(sleva se uplatňuje u mladšího sourozence)

PLATEBNÍ PODMÍNKY A ÚDAJE

Níže uvedené termíny jsou dny, kdy musí být platba připsána na účtu organizátora.
Pobytové kempy - Chotýšany
Záloha 3.000 Kč nutno uhradit do 14 dní od vyplnění přihlášky
Doplatek nutno uhradit do 30. 4. 2020
Příměstské kempy - Ruzyně
Záloha 2.000 Kč nutno uhradit do 14 dní od vyplnění přihlášky
Doplatek nutno uhradit do 10. 6. 2020
Platební údaje
Číslo účtu 2501151113/2010 
Variabilní symbol rodné číslo hráče/hráčky
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.
Pokud chcete využít příspěvku od zaměstnavatele, kontaktujte, prosím, před provedením platby koordinátorku Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz).

STORNO PODMÍNKY

.

1. Zrušení přihlášení na Duklakemp lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy zadané při registraci, na e-mailovou adresu koordinátorky Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz). Pro zrušení přihlášení je nezbytné potvrzení e-mailu ze strany koordinátorky Duklakempů. Za den zrušení přihlášení na Duklakemp se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno koordinátorce Duklakempů.

2. Dojde-li ke zrušení účasti za strany účastníka na Duklakempu v období:
mezi termínem pro doplatek a 30 dní před kempem, činí stornopoplatek 1.000 Kč pro pobytové kempy a 700 Kč pro příměstské kempy.
30 dní (včetně) a méně před zahájením Duklakempu činí stornopoplatek 1.500 Kč pro pobytové kempy a 1.000 Kč pro příměstské kempy.
15 dní (včetně) a méně před zahájením Duklakempu činí stornopoplatek 2.500 Kč pro pobytové kempy a 1.500 Kč pro příměstské kempy.

I. turnus II. turnus III. turnus IV. turnus V. turnus VI. turnus
30 dnů  5. 6. 2020 12. 6. 2020 19. 6. 2020  26. 6. 2020 11. 7. 2020 18. 7. 2020   
15 dnů 20. 6. 2020  27. 6. 2020  4. 7. 2020 11. 7. 2020 26. 7. 2020 2. 8. 2020

3. Zrušení či přerušení účasti ze zdravotních důvodů: 
   - Ve všech případech je nutné onemocnění či zranění doložit lékařským potvrzením (zprávou). 
   - V případě nemoci či zranění (vzniklé v době 30 dní a méně před začátkem turnusu), znemožňující účast dítěte na Duklakempu, je účtován storno poplatek 800 Kč a je Vám předáno (zasláno) tričko, které je s individuálním potiskem. Vzniklé skutečnosti je nutné nahlásit prostřednictvím e-mailové komunikace nejpozději do 3 dnů od vzniku. 
  - V případě individuálního onemocnění či zranění, v rámci Duklakempu, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se vrací poměrná část zaplacené ceny.   
  - V případě příměstského Duklakempu musí být omluvy na jednotlivé dny hlášeny koordinátorce Duklakempů a to písemnou formou (e-mail nebo SMS), bez tohoto nelze požadovat navrácení poměrné částky.

Výpočet poměrné části Fixní částka Denní částka
Pobytový kemp 2.100 Kč 700 Kč
Příměstský kemp 1.200 Kč 500 Kč

4. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na Duklakempu, bez zavinění na straně organizátorů Duklakempů, nevzniká organizátorům Duklakempů povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.  

5. Pokud se účastník nedostaví na zahájení Duklakempu bez udání důvodu, ztrácí nárok na vrácení uhrazené ceny Duklakempu. 

6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny Duklakempu (resp. její poměrné části), organizátoři Duklakempů ji vrátí převodem, a to nejpozději do 45 dní ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace prostřednictvím e-mailové komunikace koordinátorkou Duklakempů a následného udání čísla účtu pro vrácení dané částky). 

7. Nahradit účastníka jiným má právo pouze koordinátoka Duklakempů.

8. Pro účast je nutné dodržet platební termíny, viz předchozí odstavec Platební údaje a podmínky. V případě pozdní úhrady zálohy má organizátor právo zrušit přihlášku účastníka. V případě pozdní úhrady doplatku nebo jeho neuhrazení má organizátor právo zrušit přihlášku a účtovat storno poplatek 500 Kč.

 

Fotogalerie


Partneři klubu