Cena kempu:

Základní cena: 5800,- Kč

V případě, že na kempy pojedou sourozenci cena za druhé dítě je 5400,- Kč.

Účastníci kempu jsou povinni zaplatit 50% zálohu z celkové částky do 31.05.2013 na účet FK Dukla Praha o.s. Doplatek ceny je třeba zaplatit do 30.6.2013 na stejný účet.
Číslo účtu: 1929051389/0800
Variabilní symbol – rodné číslo přihlášeného