Günter Bittengel: Sezona byla pro dukelskou mládež velkou zkušeností

10. 6. 2021 | Jan Martínek

Günter Bittengel: Sezona byla pro dukelskou mládež velkou zkušeností

Jak pandemie koronaviru ovlivnila mládež na Dukle? O tom jsme si v rozhovoru povídali s manažerem naší mládeže Günterem Bittengelem, který hodnotil nejen uplynulou sezonu.

„Plnohodnotný trénink nic nenahradí. Všichni trenéři na Dukle ale dělali maximum proto, aby v daných podmínkách udrželi kvalitní tréninkový režim alespoň na dálku,“ říká Günter Bittengel.

Jak bys z pohledu mládežnických týmů celou nestandardní sezonu zhodnotil?
Z důvodu pandemie se vlastně ani o sezoně jako takové hovořit nedá, protože se nerozběhly mládežnické soutěže. Nicméně celé toto období bylo pro nás všechny, kteří se tady na Dukle věnujeme mládeži, velkou zkušeností. Díky moderním technologiím se nám podařilo udržet celý úsek mládeže v chodu po sportovní, komunikační, ale i společenské stránce a věřím tomu, že nyní, když se pomalu vracíme do relativně normálního režimu, máme na co navázat.

Jak naši mládežníci zvládali online tréninky? A jak pro ně byly přínosné?
Je potřeba říct, že on-line trénování se s klasickým tréninkem, při kterém máte sociální kontakt s ostatními spoluhráči, vůbec nedá srovnat. Co se týče tréninkového procesu jednotlivých kategorií, tak u přípravek bylo jeho nastavení samozřejmě nejsložitější. Záleželo na trenérech jednotlivých kategorií a koordinátorovi přípravek, jakým způsobem budou udržovat komunikaci mezi hráči a klubem. U žákovských a dorosteneckých kategorií bylo pevně nastavené, jak mají fungovat. Celá řada trenérů působí mimo Duklu ještě ve školách jako učitelé a nebylo mnohdy jednoduché skloubit jejich distanční výuku s distančním trénováním. Nicméně hráči pravidelně dostávali tréninky od kondičních trenérů, které individuálně plnili. Hráči také měli pevně nastavený režim, kdy se v on-line prostředí potkávali a cvičili společně. Všichni trenéři na Dukle dělali maximum proto, aby se v daných podmínkách udržel kvalitní tréninkový režim, ale i kontakt mezi jednotlivými hráči a členy realizačních týmů.

Jak mohla pandemie ovlivnit celý mládežnický fotbal? Myslíš, že se podepíše i na zájmu dětí o sport obecně?
Pandemie nás může ovlivnit zcela zásadně. Záleží jenom na nás na lidech, jak se s tím vyrovnáme a jak rychle dokážeme napravit škody, které zde pandemie zanechala. Když budu mluvit o mládežnickém sportu, tak ten pandemie poznamenala velmi. V podstatě dvě sezony neměly všechny mládežnické kategorie plnohodnotný tréninkový režim a fungovaly pouze omezeně. Dovednosti, které by normálně už děti v určitém věku uměly, se nyní budou muset učit se zpožděním. Ale já věřím, že se nám podaří všechny tyto věci dohnat. Hodně bití jsou také dorostenci, kteří přechází do dospělého fotbalu a díky této situaci to mají složité. Co se týče úpadku zájmu o fotbal a celkově o sportování, tak si myslím, že to nehrozí. Lidé si jsou velmi dobře vědomi toho, že sport, ať už z hlediska zdravotní nebo sociální, je velmi důležitý a budou ho provozovat i nadále.

Můžeš připomenout, jaké cíle má mládežnický fotbal na Dukle?
Jednoznačně je to výchova mladého, slušného, sportovně založeného člověka, který nemá problém žít s ostatními v komunitě. Dokáže vnímat realitu toho, že sport, v našem případě fotbal, pro něho může být do budoucna pouze koníčkem. Protože prosadit se v profesionálním sportu se nepovede každému. Našim stěžejním úkolem je také učit mladé lidi návykům, zodpovědnosti a starat se o to, aby byli fyzicky dobře připravení.

Skvělou zprávou je to, že Dukla v náborech každoročně patří mezi kluby s největším zájmem rodičů a jejich dětí.
Jsem přesvědčený o tom, že zde máme kvalitní personál, který je ztotožněný s filozofií celého klubu. Filozofie klubu je taková, že nenabízíme pouze každodenní sportovní drilování, ale také spoustu dalších doplňkových činností – ať už sportovních nebo třeba i kulturních a společenských. V tomto směru nám hodně pomáhá paní Zuzana Maléřová, která vytváří pro mládež spoustu projektů i aktivit. V současné době vzniká například film o mládeži Dukly, ve kterém si zahrají všechny mládežnické kategorie. Všechny tyto mimosportovní činnosti dětem další obzory a myslím si, že právě v tom je Dukla celorepublikově výjimečná. 

 

Fotogalerie


Partneři klubu