FANSHOP

Vánoční poselství předsedy představenstva

21. 12. 2019 | Redakce

Vánoční poselství předsedy představenstva

Vážení příznivci našeho fotbalového klubu!

Končí kalendářní rok 2019 a jako každoročně tento čas vybízí k bilancování. Pro Duklu Praha to byl jednoznačně rok neúspěšný. V létě jsme po sedmi letech sestoupili do II. ligy. Snaha vlastníka Dukly posílit po sedmi porážkách v řadě na podzim loňského roku tým zkušenými hráči nepřinesla očekávaný výsledek. Posílení mužstva se projevilo pouze na straně rostoucích nákladů, ale v konečném účtování nikoli. Ani příchod bezesporu kvalitních hráčů Ďuricy, Gonzáleze, Raspopoviće a dalších nedokázal týmu z Julisky zajistit prvoligovou příslušnost. V létě následoval exodus dlouhé řady hráčů, zejména těch starších a zkušených. Důvody jejich odchodu byly různé: Od finančních podmínek, neudržitelných ve II. lize, až po ambici hrát i nadále nejvyšší soutěž. Logickým důsledkem sestupu byly i změny v managementu Dukly, přičemž nové vedení se z hlediska ekonomického i sportovního ocitlo ve velmi komplikované situaci, kterou zatím zvládá a věřme, že tomu tak bude i nadále.

Výkonnost Dukly nejen na jaře, ale mnohdy i na podzim, byla ze strany fanoušků často podrobována ostré kritice, trenéra nevyjímaje. V této souvislosti je třeba si uvědomit dvě věci: Mužstvo Dukly je poměrně mladé a určitá nevyrovnanost výkonů je logická a dá se předpokládat.

Pokud jde o trenéra, obecně platí, že Dukla Praha se vždy snažila poskytnout každému trenérovi dostatečný čas a prostor pro realizaci jeho představ. Není naší klubovou tradicí ukvapeně střídat trenéry a čekat od nově příchozích zázraky na počkání. Platilo to o někdejších trenérech, kteří jsou dnes legendami, a platí to i pro současnost. Kam se mužstvo Dukly a jednotliví hráči posunuli si můžeme seriózně vyhodnotit až po skončení ligového ročníku, racionálně, bez emocí, s chladnou hlavou.

Ať chceme nebo nechceme, musíme vnímat ekonomickou realitu a podmínky v nichž Dukla Praha fotbal provozuje. Infrastruktura klubu zdaleka neodpovídá potřebám a soudobým nárokům na fungování prvoligového klubu. A tyto nároky neustále rostou. V budoucnu bude stále více záležet na tom, jaké podpory se Dukle, z historického hlediska jednomu z nejúspěšnějších klubů země, dostane z vnějšku nejen od sponzorů, ale také od města a dalších institucí, které by mohly k jejímu úspěšnému fungování přispět. Disponibilní finanční prostředky musíme také využívat s maximální efektivitou a snažit se, v rámci možností, získat vlastní tréninkové plochy, které by byly buď přímo klubovým majetkem, nebo alespoň v dlouhodobém pronájmu. Bude stále těžší držet krok s kluby, které z městských pokladen dostávají podporu v řádech milionů či desítek milionů korun a vyrovnávat tyto finance ze soukromých zdrojů. Nemůžeme si rovněž dělat iluze, že by návštěvnost, další zdroj klubových financí, i při těch nejlepších výsledcích stoupla tak, že by byla srovnatelná se špičkovými kluby. Musíme se proto soustředit na výchovu vlastních hráčů a jejich výkonnostní posun výše. Jedině to může našemu klubu zajistit určité prostředky pro udržení profesionálního statutu klubu a návrat do nejvyšší soutěže, což je naším cílem. Do jaké míry se tento cíl podaří naplnit, se přesvědčíme na jaře 2020. Adeptů na postup je v této chvíli pět a navrch dva týmy, které se budou snažit v baráži zachránit. Z tohoto hlediska považuji za jedno z mála pozitiv tohoto roku skutečnost, že naším generálním partnerem i přes sestup do II. ligy nadále zůstává společnost Carbounion Bohemia, s.r.o. a že majoritní akcionář Dukly změnil své původní rozhodnutí v případě ztráty prvoligové příslušnosti přestat náš klub financovat.

K Vám, fanouškům, se obracím na sklonku tohoto roku, v předvánočním čase, abych Vám jednak poděkoval za věrnost a slušnost, s níž jste naši Duklu podporovali, přestože právě v tomto roce jste si radosti z jejích výsledků a předváděné hry užili pramálo, a také abych Vám popřál radostné svátky vánoční a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2020. Zda bude ten rok úspěšný a přinese Vám radost i po stránce sportovní, to bude záležet na nás na všech, nejvíce ale na hráčích Dukly, realizačním týmu a těch kdo v Dukle pracují. Nezapomeňte však, že i každý z Vás může svým způsobem Dukle pomoci a přispět k dosažení cíle, který si všichni do nového roku 2020 přejeme. Dovolím si na závěr parafrázovat slova amerického presidenta J.F. Kennedyho: Neptej se, co může Tvůj klub udělat pro Tebe, ale co můžeš Ty udělat pro něj!

Chtěl bych využít této příležitosti, abych poděkoval všem těm, kteří v Dukle během tohoto roku odvedli poctivou a obětavou práci, bez ohledu, zda to bylo na hřišti, v zázemí, v kancelářích či v rámci realizačních týmů, na úseku mládeže či dospělého fotbalu. A protože ke konci roku se s námi loučí i někteří naši dlouholetí spolupracovníci odcházející vstříc novým výzvám, děkuji touto cestou i jim za vše, co pro Duklu Praha vykonali a přeji jim na jejich nové dráze mnoho úspěchů.

Šťastné a veselé Vánoce Vám všem a úspěšný nový rok 2020!

Ing. Bohumil Paukner                                                                                                                        předseda představenstva FK Dukla Praha, a.s.

 

Fotogalerie


Partneři klubu